“Cơm Nụ Cười” 2.000 đồng và “cú” tha bổng tiểu bậy 2 triệu đồng

Ông Đoàn Ngọc Hải với suất cơm từ thiện 2.000 đồng (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).
Ông Đoàn Ngọc Hải với suất cơm từ thiện 2.000 đồng (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).
Ông Đoàn Ngọc Hải với suất cơm từ thiện 2.000 đồng (ảnh: Pháp Luật TP.HCM).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top