Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chúng ta lại quên cảm ơn người... thất bại

HLV Hữu Thắng xin lỗi, nhận lỗi và từ chức nhưng cũng cần cảm ơn ông thầy này vì thất bại. Ảnh: D.P
HLV Hữu Thắng xin lỗi, nhận lỗi và từ chức nhưng cũng cần cảm ơn ông thầy này vì thất bại. Ảnh: D.P