Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cái quần soóc và sự cởi trói chính mình

Hình ảnh vị Giáo sư với quần sooc ngồi thuyết trình về đổi mới tư duy sáng tạo.
Hình ảnh vị Giáo sư với quần sooc ngồi thuyết trình về đổi mới tư duy sáng tạo.