Biên chế là gì mà giáo viên chấp nhận đổi tình?

Ngôi trường xảy ra vụ việc giáo viên đổi tình lấy biên chế.  Ảnh Zing
Ngôi trường xảy ra vụ việc giáo viên đổi tình lấy biên chế. Ảnh Zing