Bế mạc đường hoa, dân xin hoa sao không cho mà nỡ tống vào xe rác?

Người dân đứng ở ngoài xin hoa (ảnh: cắt từ clip của VnExpress).
Người dân đứng ở ngoài xin hoa (ảnh: cắt từ clip của VnExpress).