Tiếc hoa xuân trên đường Nguyễn Huệ, nhiều người xin nhặt về nhà

Nhiều người Sài Gòn xin hoa còn đẹp trên đường Nguyễn Huệ mang về nhà chăm sóc. Ảnh: Trường Sơn
Nhiều người Sài Gòn xin hoa còn đẹp trên đường Nguyễn Huệ mang về nhà chăm sóc. Ảnh: Trường Sơn
Nhiều người Sài Gòn xin hoa còn đẹp trên đường Nguyễn Huệ mang về nhà chăm sóc. Ảnh: Trường Sơn
Lên top