Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bàn thêm về chuyện “rồng lạ” xuất hiện ở Hải Phòng

Ảnh lấy từ facebook.
Ảnh lấy từ facebook.