Bài học từ VNEN: Đừng phát triển giáo dục theo kiểu chỉ huy

Lớp học VNEN tại lớp 2C, Trường Tiểu học Thạch Tân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ảnh: Lê Văn Vỵ
Lớp học VNEN tại lớp 2C, Trường Tiểu học Thạch Tân (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ảnh: Lê Văn Vỵ