Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn đàn: Giáo dục công dân phải là môn thi bắt buộc

Ảnh minh họa (internet)
Ảnh minh họa (internet)