Những địa điểm du lịch thú vị tại Hà Nội dịp 30.4

Biển nhân tạo ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.
Biển nhân tạo ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.
Biển nhân tạo ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.