Đồng chí Tạ Thiên Long được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng không VN

Ban Chấp hành  Công đoàn TCty Hàng không VN khóa V ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ban Chấp hành Công đoàn TCty Hàng không VN khóa V ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ban Chấp hành Công đoàn TCty Hàng không VN khóa V ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top