Đồng chí Tạ Thiên Long được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng không VN

Lên top