Vingroup triển khai kế hoạch sản xuất điện thoại thông minh Vsmart