Tài sản của ông chủ Amazon vượt Bill Gates, chạm mốc kỷ lục trong lịch sử