Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tài sản của ông chủ Amazon vượt Bill Gates, chạm mốc kỷ lục trong lịch sử