Phẩy tay đã hoá giải được Apple; Có tai nghe Pixel Buds không cần học ngoại ngữ?

Sim ghép vẫn còn đất sống sau khi Apple chặn không cho phép kích hoạt iPhone Lock.
Sim ghép vẫn còn đất sống sau khi Apple chặn không cho phép kích hoạt iPhone Lock.