Bộ Thông tin và truyền thông ra quy định mới:

Ngắt khuyến mại “khủng” để triệt sim rác, tin nhắn rác

Minh họa của ĐAN
Minh họa của ĐAN
Minh họa của ĐAN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM