Mobifone được vinh danh "Doanh nghiệp vì người lao động 2017"