Mã độc tấn công Vietnam Airlines xuất hiện ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp