Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp (Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia TPHCM):

“Làm khoa học phải đam mê, đánh đổi và cống hiến”

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp. Ảnh: ĐỨC TOÀN
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp. Ảnh: ĐỨC TOÀN