Lạ kỳ sâu “ăn” rác thải nhựa

Hai em Trần Hoàng Mai (đeo kính) và Thái Mỹ Huyền tranh thủ đi học sớm và giờ ra chơi để vào phòng thí nghiệm chăm sóc những con sâu. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Hai em Trần Hoàng Mai (đeo kính) và Thái Mỹ Huyền tranh thủ đi học sớm và giờ ra chơi để vào phòng thí nghiệm chăm sóc những con sâu. Ảnh: CHÂU TƯỜNG
Hai em Trần Hoàng Mai (đeo kính) và Thái Mỹ Huyền tranh thủ đi học sớm và giờ ra chơi để vào phòng thí nghiệm chăm sóc những con sâu. Ảnh: CHÂU TƯỜNG