Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dùng điện thoại khi sạc - thói quen chết người

Bé Meng Jisu mất mắt trái và cụt ngón giữa tay phải.
Bé Meng Jisu mất mắt trái và cụt ngón giữa tay phải.