Dùng điện thoại khi sạc - thói quen chết người

Bé Meng Jisu mất mắt trái và cụt ngón giữa tay phải.
Bé Meng Jisu mất mắt trái và cụt ngón giữa tay phải.
Bé Meng Jisu mất mắt trái và cụt ngón giữa tay phải.