Chuyện lạ: Nhân viên tại trụ sở Apple thi nhau “đập đầu” vào cửa kính

Thiết kế với tường kính trong suốt tại trụ sở Apple Park đang khiến nhiều nhân viên "gặp khó".
Thiết kế với tường kính trong suốt tại trụ sở Apple Park đang khiến nhiều nhân viên "gặp khó".