CEO Samsung Electronics đột ngột từ chức dù công ty đạt lợi nhuận kỷ lục

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Oh-Hyun Kwon.
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Oh-Hyun Kwon.