Cần Thơ: Hơn 2.000 cuộc tấn công trung tâm dữ liệu thành phố từ đầu năm đến nay

Tấn công mạng ở Việt Nam đang diễn ra ngày càng phức tạp (ảnh: Internet)
Tấn công mạng ở Việt Nam đang diễn ra ngày càng phức tạp (ảnh: Internet)