Bản tin nóng công nghệ: VNG mang game đi “náo” xứ người/Tự học sẽ lên ngôi trong cách mạng Công nghiệp 4.0

VNG đưa tới 7 game đi triển lãm và thi thố tại Thái Lan (ảnh: VNG).
VNG đưa tới 7 game đi triển lãm và thi thố tại Thái Lan (ảnh: VNG).