Bản tin nóng công nghệ: SIM ghép V2 mới biến iPhone lock thành bản quốc tế/Quên “Note nổ”, Note FE đạt 20.000 máy đặt trước

Note FE đã vượt qua được dư âm "Note nổ" (ảnh: PK).
Note FE đã vượt qua được dư âm "Note nổ" (ảnh: PK).