400 tài khoản Agribank bị hack, nhiều người mất hàng chục triệu đồng trong đêm

Các tin nhắn báo tài khoản cá nhân tại ngân hàng Agribank bị rút tiền trong đêm 25.4. Ảnh: Báo Nhân Dân.
Các tin nhắn báo tài khoản cá nhân tại ngân hàng Agribank bị rút tiền trong đêm 25.4. Ảnh: Báo Nhân Dân.
Các tin nhắn báo tài khoản cá nhân tại ngân hàng Agribank bị rút tiền trong đêm 25.4. Ảnh: Báo Nhân Dân.