Xuất hiện Cty xây dựng “ma” đăng ký BHXH nhưng không đóng

“Trụ sở” một Cty xây dựng hiện chỉ còn là tiệm cầm đồ. Ảnh: L.T
“Trụ sở” một Cty xây dựng hiện chỉ còn là tiệm cầm đồ. Ảnh: L.T
“Trụ sở” một Cty xây dựng hiện chỉ còn là tiệm cầm đồ. Ảnh: L.T
Lên top