Tổng LĐLĐVN:

Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MẠNH HOÀ
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MẠNH HOÀ
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MẠNH HOÀ
Lên top