TCTY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM:

Vì lợi ích của người lao động và DN

Công nhân TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đang bảo dưỡng thiết bị. Ảnh: P.V
Công nhân TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đang bảo dưỡng thiết bị. Ảnh: P.V
Công nhân TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đang bảo dưỡng thiết bị. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top