“Việc thay đổi, làm mới tà áo dài truyền thống là điều không đơn giản..."

Một bộ sưu tập trình diễn trong Festival Áo dài Quảng Ninh 2020. Ảnh: MHCC
Một bộ sưu tập trình diễn trong Festival Áo dài Quảng Ninh 2020. Ảnh: MHCC
Một bộ sưu tập trình diễn trong Festival Áo dài Quảng Ninh 2020. Ảnh: MHCC
Lên top