CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM:

Vì lợi ích của đoàn viên, vì trách nhiệm với cộng đồng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) trao tặng bức trướng cho CĐ Ngân hàng VN nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập CĐ Ngân hàng VN (1.4.1993 - 1.4.2018). Ảnh: V.L
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) trao tặng bức trướng cho CĐ Ngân hàng VN nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập CĐ Ngân hàng VN (1.4.1993 - 1.4.2018). Ảnh: V.L
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ hai từ trái sang) trao tặng bức trướng cho CĐ Ngân hàng VN nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập CĐ Ngân hàng VN (1.4.1993 - 1.4.2018). Ảnh: V.L