Tuyên dương các học sinh giỏi để động viên CNVCLĐ

Đồng chí Bùi Xuân Vinh (trái) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình và đồng chí Đặng Thị Kim Cúc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Hà trao xe đạp cho các cháu.
Đồng chí Bùi Xuân Vinh (trái) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình và đồng chí Đặng Thị Kim Cúc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Hà trao xe đạp cho các cháu.
Đồng chí Bùi Xuân Vinh (trái) - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình và đồng chí Đặng Thị Kim Cúc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Hà trao xe đạp cho các cháu.
Lên top