Trường Trung cấp Kĩ Nghệ Hà Tĩnh kỉ niệm 45 năm xây dựng và phát triển

Các đại biểu dự lễ kỉ niệm
Các đại biểu dự lễ kỉ niệm
Các đại biểu dự lễ kỉ niệm
Lên top