Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo

Đồng chí Hoàng Bình Quân (bên phải ảnh) trao đổi với ông Erich Foglar. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Hoàng Bình Quân (bên phải ảnh) trao đổi với ông Erich Foglar. Ảnh: Sơn Tùng