Trực tiếp mang lại lợi ích cho người lao động

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Ảnh: AT
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Ảnh: AT
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Ảnh: AT
Lên top