Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN ra lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung