Tổng LĐLĐ VN: Lấy ý kiến nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS, CĐ cấp trên

Đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Vân.
Đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Vân.