CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM:

Tôn vinh xứng đáng góp phần thu hút CNLĐ phát huy sáng kiến

Công đoàn TKV tặng mặt nạ phòng bụi cho CNLĐ Cty Than Quang Hanh. Ảnh: V.T
Công đoàn TKV tặng mặt nạ phòng bụi cho CNLĐ Cty Than Quang Hanh. Ảnh: V.T
Công đoàn TKV tặng mặt nạ phòng bụi cho CNLĐ Cty Than Quang Hanh. Ảnh: V.T