Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên” ở cơ sở cần gọn nhẹ, hiệu quả!

Cty Hùng Phương giới thiệu sản phẩm tới chủ tịch CĐ cơ sở tham gia chương trình - Ảnh : L.T
Cty Hùng Phương giới thiệu sản phẩm tới chủ tịch CĐ cơ sở tham gia chương trình - Ảnh : L.T
Cty Hùng Phương giới thiệu sản phẩm tới chủ tịch CĐ cơ sở tham gia chương trình - Ảnh : L.T
Lên top