Thừa Thiên- Huế: Tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng đời sống văn hóa đoàn viên và công nhân lao động

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương báo cáo tại hội nghị. ẢNh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương báo cáo tại hội nghị. ẢNh: PĐ.
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương báo cáo tại hội nghị. ẢNh: PĐ.
Lên top