NGÀY 5.5, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC SẼ GẶP GỠ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”

Thủ tướng và những giải pháp tăng năng suất lao động

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại với công nhân miền Trung và miền Nam trong 2016 và 2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại với công nhân miền Trung và miền Nam trong 2016 và 2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại với công nhân miền Trung và miền Nam trong 2016 và 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM