SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG KỲ VỌNG LƯƠNG NGHÌN ĐÔ:

Thị trường lao động có đáp ứng được?

Sinh viên mới ra trường khó có thu nhập lương nghìn USD. Ảnh: HN
Sinh viên mới ra trường khó có thu nhập lương nghìn USD. Ảnh: HN
Sinh viên mới ra trường khó có thu nhập lương nghìn USD. Ảnh: HN