Thanh Hóa: Ngày hội tư vấn thiết thực, hiệu quả cho công nhân

Người lao động được tư vấn trực tiếp ngay tại ngày hội. Ảnh: H.T
Người lao động được tư vấn trực tiếp ngay tại ngày hội. Ảnh: H.T