Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải tổng kết hoạt động công đoàn giáo dục

Đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập, cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập, cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - trao bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập, cá nhân.
Lên top