Tây Ninh: Công đoàn hỗ trợ đưa đoàn viên mới sinh con xuất viện về Gia Lai

Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh đến thăm và hỗ trợ chị H’Alih các thủ tục để về
Gia Lai.
Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh đến thăm và hỗ trợ chị H’Alih các thủ tục để về Gia Lai.
Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh đến thăm và hỗ trợ chị H’Alih các thủ tục để về Gia Lai.
Lên top