Tăng tỉ lệ người lao động phải chi tiêu “tằn tiện, kham khổ”

Người lao động trong một DN dệt may trong thời gian làm việc. Ảnh minh họa.
Người lao động trong một DN dệt may trong thời gian làm việc. Ảnh minh họa.