Sẽ tôn vinh, khen thưởng các công nhân lao động tiêu biểu

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà (thứ tư từ phải sang) trao hỗ trợ Mái ấm CĐ tới đoàn viên khó khăn. Ảnh: T.N
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà (thứ tư từ phải sang) trao hỗ trợ Mái ấm CĐ tới đoàn viên khó khăn. Ảnh: T.N
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Lê Thanh Hà (thứ tư từ phải sang) trao hỗ trợ Mái ấm CĐ tới đoàn viên khó khăn. Ảnh: T.N
Lên top