LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên chăm lo tốt cho LĐ nữ

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên ký chương trình phối hợp. Ảnh: Trần Nga
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên ký chương trình phối hợp. Ảnh: Trần Nga
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên ký chương trình phối hợp. Ảnh: Trần Nga
Lên top