Sắp xếp bàn giao các CĐCS ngành Du lịch Khánh Hòa về theo địa giới

Sau khi CĐ du lịch Khánh Hòa giải thể việc sắp xếp các CĐCS phải đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: T.T
Sau khi CĐ du lịch Khánh Hòa giải thể việc sắp xếp các CĐCS phải đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: T.T