Ra mắt Công đoàn Cty CP sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cty CP Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội tại lễ ra mắt. Ảnh: Nguyễn Thế Thiệu
Lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cty CP Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội tại lễ ra mắt. Ảnh: Nguyễn Thế Thiệu
Lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cty CP Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội tại lễ ra mắt. Ảnh: Nguyễn Thế Thiệu
Lên top